Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

 

Det är Marks Energi AB som står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Vårt mål är att innehållet på webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Webbplatsen ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning och fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder för att kunna ta del av innehållet, eftersom webbplatsen då också blir mer lättläst och begriplig för alla oss som använder sidan.

Vi jobbar för en tillgängligare webb och vill att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen som finns på vår hemsida.

Att utöka tillgängligheten på webben är ett fortskridande arbete och här presenteras ett urval av i nuläget implementerade funktioner:

Tillgänglighetsplugin

Vi vidareutvecklar kontinuerligt ett plugin som tex. låter dig anpassa textinnehållet så att det ska passa dig. Du kan med verktyget som är placerat till vänster på samtliga sidor förstora texten eller öka kontrasten på färger.

Screen reader

Genom verktyget som är placerat längst ner till höger på samtliga sidor kan du som besökare få text uppläst på den sida du befinner dig på. För att få texten uppläst markerar du den text du vill ska läsas upp, verktyget läser upp 100 tecken åt gången.

Utveckling

Under utvecklingen av sidan har vi använt onlinetjänster vars uppgift är att hitta problem med tillgängligheten på sidan och i så hög grad som möjligt anpassa efter det.

Man ska smidigt kunna ta sig runt på hemsidan enbart med tangentbord. Vi har även lagt till en genväg för att användaren ska slippa behöva ”tabba” sig igenom hela menyn. Första klicket erbjuder användaren att skippa menyn och hoppa direkt till själva innehållet på sidan.

Lagarna om tillgänglighet

Enligt EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, så kallat webbtillgänglighetsdirektivet, ska alla offentliga myndigheter uppfylla en lägsta nivå av tillgänglighet som är standarden WCAG 2.1 på nivå AA. Alla webbplatser ska vara ”möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta”. På svenska har webbdirektivet blivit lag genom Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. För att läsa mer om vilka riktlinjer WCAG avser, kan du läsa mer om det här https://webbriktlinjer.se/wcag/

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du upplever brister i tillgängligheten på vår webbplats och inte kan ta till dig information utan behöver information i ett annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du fylla i nedanstående formulär eller mejla till oss på vår e-postadress mkvab@mark.se. Du kan även nå oss på telefon 0320 – 21 76 00.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du även rapportera brister till oss. Vi är mycket tacksamma för alla synpunkter, så att vi kan bli ännu bättre!

Hur vi testat webbplatsens tillgänglighet

Leverantören validerar koden enligt WCAG 2.1 AA och följer, tillsammans med webbansvariga på Marks Energi AB, DIGG:s checklista för webbriktlinjer.

Skicka synpunkter på tillgängligheten

Kontakta oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen. Vi kommer att försöka åtgärda problemen så att du kan ta del av innehållet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det här:

https://www.digg.se/digital-tillganglighet/anmalan-om-bristande-tillganglighet