Serviceavtal för anläggning

Teckna ett

Serviceavtal

För en månadskostnad kan du som villaägare även teckna ett serviceavtal med oss.

Fjärrvärmekunder med serviceavtal får ett servicebesök varje år. Då går vi igenom dina inställningar och kontrollerar att allt fungerar som det ska. Skulle något behöva fixas till ger vi förslag på åtgärder. Mellan servicebesöken finns vi tillgängliga på telefon för frågor och funderingar. Och skulle olyckan mot förmodan vara framme är vår personal redo att rycka ut. Självriskeliminering ingår upp till 5000:- sek om om kriterier uppfylls enligt vår medlemsorganisation Sinfra.

Tryggt och säkert med andra ord.

 

I servicebesöket ingår:

Sekundärsidan (ditt värme- och varmvattensystem)

• Kontroll av eventuellt läckage på anslutningar,
påfyllningsventil för radiatorkrets och kallvattenarmatur samt cirkulationspumpens funktion.
• Funktionskontroll av säkerhetsventiler för
radiatorkrets och varmvattenkrets.
• Kontroll av expansionskärlet.
• Kontroll av reglercentralens funktion.
• Kontroll och eventuell justering av
tappvarmvattentemperaturen.

Primärsidan (vårt distributionsnät)

• Kontroll av eventuellt läckage på anslutningar för
servisledningar, flödesmätare och temperaturgivare.

För att få teckna serviceavtal måste fjärrvärmecentralen vara i fullgott skick vid tiden för tecknandet. Det kontrolleras kostnadsfritt av oss.

Rabatterat pris på ny fjärrvärmeväxlare efter 20 år under förutsättning fastigheten haft serviceavtal i minst 5 år om vi bedömer att den bör bytas.

Kontakta oss för mer information angående serviceavtal.