Ägarbyte/flyttanmälan fjärrvärme

Glöm inte att göra

Din flyttanmälan

Om du är fjärrvärmekund hos Mark Kraftvärme AB och ska flytta till en ny fastighet kan du anmäla det genom formuläret här. Är du även stadsnätskund hos oss – glöm inte att fylla i motsvarande formulär för stadsnätet här.

 

MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ

Nuvarande ägare

Ny ägare

Samtycke