Mark Kraftvärmes styrelse

Styrelsen består av 5 ledamöter och 5 suppleanter och består av föjande förtroendevalda för mandatperioden 2019-01-01 till ordinarie bolagsstämma 2023.

Styrelse:

Rolf Wallerdal (S), ordförande
Bengt Ferm (M), vice ordförande
Stig Andreasson (C), ordinarie ledamot
Jan Karlsson (L), ordinarie ledamot
Glenn Glansin (SD), ordinarie ledamot
Simon Christoffersén Ryndal (S), suppleant
Niklas Emnér (S), suppleant
Ragnar Nilsson (C), suppleant
Magnus Bengtsson (M), suppleant
Mikael Ljunggren (SD), suppleant
För kontaktuppgifter till styrelseledamöterna se:
Marks Kommuns förtroendemannaregister
Driftsinformation