Det är enkelt, bekvämt och miljövänligt med fjärrvärme

Med fjärrvärme får du en driftsäker, utrymmessnål och nästan underhållsfri värme. Det sköter sig själv och ger en hög leveranssäkerhet. Det är miljövänligt eftersom utsläppen sker kontrollerat i fjärrvärmeverkets skorsten. Du behöver aldrig bekymra dig om att beställa bränsle i tid eller att leveransen ska ta slut
En enda anläggning värmer flera hus
Fjärrvärme innebär att en central anläggning levererar värmen till flera hus i stället för att var och en har sin egen panna. Utsläppen renas och värmeverket övervakas av utbildad personal. Fjärrvärmerören grävs ner i marken. Varmt vatten cirkulerar med hjälp av pumpar i ett rörsystem. Vattnet är vanligtvis mellan 70 och 80 grader när det går ut i fjärrvärmenätet. Mycket kalla dagar kan det vara över 100 grader. I returledningen är temperaturen cirka 40 grader lägre.
Fjärrvärmecentralen
Varje hus som är anslutet till fjärrvärme behöver en så kallad fjärrvärmecentral. I denna finns allt du behöver för att få värme och varmvatten. Genomströmningen av vattnet regleras av en styrutrustning. En fjärrvärmecentral är enkel att sköta och har en livslängd på cirka 20 år. Det som behövs bytas ibland är reglerutrustningen som ser till att det blir rätt temperatur på vattnet i radiatorerna (elementen).
Koppla fjärrvärme till ditt hus
Om du väljer att ansluta fjärrvärme till ditt hus så kopplas två fjärrvärmerör till huset. Ett rör in och ett rör ut. En fjärrvärmecentral, liten som ett badrumsskåp för villan, installeras. Dessutom kan den gamla panna och varmvattenberedaren tas bort.
Driftsinformation
MKVAB_Biolager2_1500_px
PRISER OCH INTRESSEANMÄLAN
FRÅGOR OCH SVAR