Pressmeddelande 2019-10-18

Mark Kraftvärmes vd arbetsbefrias
Styrelsen för Mark Kraftvärme AB har med omedelbar verkan arbetsbefriat bolagets vd, Bengt-Allan Frost med en bortre gräns av tre månader.
Under fredagen kommer styrelsen att polisanmäla bolagets vd för att utreda om det finns misstanke om tagande och givande av muta.

För mer information kontakta:

Styrelseordförande Rolf Wallerdal 070-347 66 88
Vice styrelseordförande Bengt Ferm 070-650 90 46
Driftsinformation
#inlineditbutton