Klimatbokslut 2018

Kontinuerlig förbättring!
Mark Kraftvärme AB har ihop med EMC tagit fram ett klimatbokslut för 2018.
Syftet med klimatbokslutet är dels att kartlägga vilken klimatpåverkan bolagets verksamhet ger upphov till och dels för att informera externa aktörer, såsom kunder och allmänhet, om vad Mark Kraftvärme AB gör för att minska klimatpåverkan.
Sedan bildandet av bolaget 1996 har syftet och strävan varit att bidra till Marks kommuns lokala miljömål. Idag är Mark Kraftvärme AB med sina produktionsanläggningar i Marks kommun, det företag i kommunen som gjort mest för att minska utsläppen av fossilt CO2 och partiklar från förbränningen.
Bolaget arbetar hela tiden med att förbättra bolagets klimat- och energiarbete så att detta leder till en bättre miljö i Marks kommun.
För att läsa hela Klimatbokslutet klicka på länken: Klimatbokslut 2018
Driftsinformation