Högt betyg till Mark Kraftvärme

Mark Kraftvärme AB har ännu en gång fått betyget Mycket väl godkänd av sina fjärrvärmekunder i en undersökning gjord av TMJ Group.
Supportföretaget TMJ Group genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. Det ställs höga krav på energiföretagen, vilket bland annat innebär att företagen måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande.
2017 års undersökning resulterade i att Mark Kraftvärme AB får betyget Mycket väl godkänt av sina fjärrvärmekunder.
- Det är fortsatt ett jättebra resultat vi har fått, och jag vill rikta ett stort tack till våra kunder som ställt upp på undersökningen och gett oss ett så fint omdöme, säger Bengt-Allan Frost VD för Mark Kraftvärme AB.
Även om resultatet ligger så gott som i topp finns det fortfarande utvecklingsmöjligheter och företaget satsar framåt både vad gäller fjärrvärme och fiber.
- Vi håller våra kunder i fokus och kommer att arbeta för att behålla och utveckla kontakten oss emellan. Våra fjärrvärmekunder har gett oss ett fint betyg, nu satsar vi på att etablera samma fina kontakt med våra befintliga och framtida fiberkunder, säger Bengt-Allan Frost.
Emblem_MVG-2017-1_4
Driftsinformation