Förändring i fjärrvärmetaxorna från och med den 1 januari 2020

• I villataxan höjs det rörliga priset med 0,6 öre per kWh ( inklusive moms)
• I taxan för tillverkande industrier samt flerbostadshus och lokaler höjs det rörliga priset med 0,5 öre/kWh (exklusive moms).
Driftsinformation
#inlineditbutton