Oförändrade fjärrvärmetaxor 2021

Styrelsen för Mark Kraftvärme AB beslöt på styrelsemöte 2020-09-10 att fjärrvärmetaxan för 2021 ska vara oförändrad från 2020.
Driftsinformation