Bland de renaste i Sverige

Fjärrvärmeverken minskar Sveriges klimatpåverkan runt om i landet, och ett av de renaste verken är Marks kraftvärmeverk.
- Ett viktigt skäl är att vi endast använder biobränsle och ingen olja, säger vd Bengt-Allan Frost.

Olja försvinner allt mer

Även i Mark har minskningen varit stor. Från 2004 när fossilandelen var uppe i 15 procent till de senaste åren när vi har legat på mindre än 1 procent, säger Bengt-Allan Frost.
Driftsinformation