Driftstatus
  • Inga planerade avbrott fjärrvärme
    Startade 7 aug 12:23
    Inga planerade avbrott fjärrvärme
    I nuläget finns inga planerade avbrott eller inplanerade underhållsåtgärder som påverkar fjärrvärme.
#inlineditbutton