Driftstatus
  • Inga planerade avbrott
    Startade 21 mars
    Inga planerade avbrott
    I nuläget finns inga planerade avbrott eller inplanerade underhållsåtgärder som påverkar fjärrvärme eller stadsnätet.