Vi är ett bra miljöval

Vi fick i november 2010 licens för att vår värmeproduktion och vår elproduktion uppfyller kraven från Bra Miljöval. Vi var det fjärde värmeverket i Sverige som fick licens för både el och värmeproduktion.
Det har vi uppnått genom att i produktionen har haft mindre än 10 procent fossilt bränsle i produktionen, transporter och bränsleberedning.
De senaste åren har vi legat mellan 1 och 3 procent inklusive transporter och beredning av bränslet.
Utsläppen av fossilt CO2 från Assbergsverket är mycket lågt vilket gör MKVAB till en av de verk i Sverige som har lägsta utsläppen av fossilt CO2.
Fossila utsläppen av CO2 anses vara den största bidragande anledningen till klimatproblemen med temperaturhöjningen på jorden.
 
Driftsinformation
bramilovalbig