Vi är ett bra miljöval

Vi fick i november 2010 licens för att vår värmeproduktion och vår elproduktion uppfyller kraven från Bra Miljöval. Vi var det fjärde värmeverket i Sverige som fick licens för både el och värmeproduktion.
Det har vi uppnått genom att i produktionen har haft mindre än 10 procent fossilt bränsle i produktionen, transporter och bränsleberedning.
De senaste åren har vi legat mellan 1 och 3 procent inklusive transporter och beredning av bränslet.
Utsläppen av fossilt CO2 från Assbergsverket är mycket lågt vilket gör MKVAB till en av de verk i Sverige som har lägsta utsläppen av fossilt CO2.
Fossila utsläppen av CO2 anses vara den största bidragande anledningen till klimatproblemen med temperaturhöjningen på jorden.
Assbergsverket Miljödeklaration
År Resursanvändning Emission av växthusgaser
  Primärenergi faktor Tillverkning transport förbränning CO2 ekv/KWh
2009  0.08 41
2010 0.18 37
2011 0.11  20
2012 0.05 22
2013 0.05 23
2014 0.04 21
 
Driftsinformation
bramilovalbig