Intervju med VD Bengt-Allan Frost

Marknet Fiber är i full färd med projektering och utbyggnad av fibernät runtom i Kinna-Skene-Örby.
För Bengt-Allan Frost, vd för kommunala bolaget Mark Kraftvärme AB som står bakom Marknet Fiber, är det ett välkommet steg.
- Vi har ju redan fiber nedgrävt i och med att vi tagit över kommunens fibernät. Dessutom har vi 18 mil tomma rör som redan grävts ned, och som är förberedda att dra fiber inuti utan att behöva gräva.
- Sammantaget betyder det att vi redan är långt framme i de flesta områden och ganska snabbt och enkelt kan ansluta villor. Men vi är naturligtvis även intresserade av att ansluta fiber till företag och hyreshus också, säger Bengt-Allan Frost.

Utbyggnad i år

I år påbörjas utbyggnaden i flera områden – Kammarberg, Risäng, Brättingstorp och Hedbo. Men redan nu finns fiber installerat hos flera av Marks Bostad AB:s hyresgäster.
En vanlig fråga till Marknet Fiber är om alla i Kinna-Skene-Örby kan få fiber via bolaget.
- I utkanten av exempelvis Kinna eller Örby finns redan fiberföreningar och där går vi inte ut med erbjudande. Annars går vi ut till alla i ett bostadsområde, oavsett om det finns fler aktörer eller inte.
Många har redan anmält sitt intresse att få fiber via Marknet Fibers hemsida. Nästa vecka skickas de första avtalen ut till hushållen.
- Vi skickar ut avtal, prisbilaga och returkuvert. När kunderna skrivit på beställningarna och skickat dem tillbaka tar vi sedan kontakt med dem, för att gå igenom hur installationen ska gå till. Det kommer att ta några veckor att beta av beställningarna, innan arbetet startat är det omöjligt att ange en exakt tidsgräns, säger Bengt-Allan Frost.

Utnyttjar det befintliga nätet

- Vi stirrar oss inte blinda på att vi måste ha en viss anslutningsgrad överallt för att dra fram fiber. Dels har vi uppdraget av kommunen att erbjuda och ansluta så många som möjligt, dels finns vi redan i eller i utkanten av de flesta områdena. Och det är en stor fördel att kunna utnyttja det befintliga fibernätet.
14 900 kronor kostar en komplett installation för nya kunder. Billigare blir det för den som gräver ned tomrör på egna tomten, där Marknet Fiber sedan slutför installationen in i huset. Här är priset 12 900 kronor. För befintliga fjärrvärmekunder, där det redan är förberett för fiberindragning, är prislappen 12 000 kronor.
- Då är allt färdiginstallerat, därefter väljer man den tjänsteleverantör man vill ha för att kunna utnyttja internet, teve och telefoni.

Anpassar installationen

Grävningen och installation sköts av lokala entreprenörer som bolaget samarbetar med. Innan installationen kontaktas fastighetsägaren för att hitta bästa lösning för framdragning av fiber på tomten. Grävfåran görs så smal som möjligt och på cirka 30 cm djup.
Den tunna fiberkabeln och skyddsrör förs in i fastigheten via ett litet hål som borras upp. Efter arbetena återställs marken som grävts.

Utbud

Marknet Fibers utbud av tjänsteleverantörer kommer vara fullt tillräckligt för de allra flestas behov, anser Bengt-Allan Frost.
- Vi är inte begränsade jämfört med andra, inom TV exempelvis har vi 5-6 leverantörer redan. Alla tjänsteleverantörer kommer inte finnas med från start men vi har tillräckligt många och arbetar för att få in fler. Vårt nät är öppet för alla leverantörer, så självklart stoppar vi inte någon som vill vara med.

Lokalt

Hållbarhetsperspektivet är en ledstjärna hos Mark Kraftvärme när det gäller fjärrvärme, och det återkommer i satsningen på fibernät.
- Vi är ett lokalt bolag som alltid kommer att finnas på hemmaplan och som arbetar långsiktigt utan vinstintresse som det primära. Vi har redan ett gott anseende hos våra fjärrvärmekunder och kundvården är mycket viktig för oss. Därför är jag övertygad om att fiberkunderna som valt oss inte heller blir besvikna.
Av Magnus Larsson
Driftsinformation
BengtAllan20Frost20503px