Mark Kraftvärme AB

Mark Kraftvärme AB är ett helägt kommunalt bolag med 19 anställda. Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige och verkställande direktör är Bengt-Allan Frost.

Historik

 • 1977-1995 Byggs en del mindre närvärmeanläggningar i kommunen
 • 1996 Marks Värme AB bildades
 • 1998 Beslut om nytt värmeverk i Skene
 • 2000 Start av Assbergsverket i Skene och Fritsla panncentral
 • 2004 Beslut om kraftvärmeverket
 • 2005 Kraftvärmeverket startades
 • 2009 Marks Värme AB byter namn till Mark Kraftvärme AB
 • 2012 Startar fjärrvärme i Hyssna
 • 2013 Assbergsverket och Fritsla panncentral sammankopplas med fjärrvärmeledning
 • 2015 Bolagets stadsnätsverksamhet startas upp
Driftsinformation
 • Inga planerade avbrott
  Inga planerade avbrott
  I nuläget finns inga plane... mer

  Startade 12 januari 11:35
hyssna
Hyssna panncentral
Styrelse
Filer
#inlineditbutton