Mark Kraftvärme AB tackar avgående styrelseledamöter

Fika
Ordförande Rolf Wallerdal tackar tillsammans med den nya styrelsen och personalen på Mark Kraftvärme AB avgående styrelseledamöter för ett gått samarbete under åren!
De avgående styrelseledamöter som tyvärr inte kunde närvara vid avtackningen saknas på bilderna. Avtackning av dem sker vid andra tillfällen.
Driftsinformation
Gemensam
Lars-Olof2
Rolfx2_2
Kenny2