Driftstatus
  • Inga planerade driftstörningar
    Startade 13 november 13:52
    Inga planerade driftstörningar
    I nuläget finns inga planerade avbrott eller inplanerade underhållsåtgärder som påverkar Fjärrvärme eller Stadsnätet.