Driftstatus
  • Inga planerade driftstörningar Stadsnät
    Startade 8 jun
    Inga planerade driftstörningar Stadsnät
    I nuläget finns inga planerade avbrott eller inplanerade underhållsåtgärder som påverkar Stadsnät.