Driftstatus
  • Inga planerade driftstörningar
    Startade 19 mars
    Inga planerade driftstörningar
    I nuläget finns inga planerade avbrott eller inplanerade underhållsåtgärder som påverkar Fjärrvärme eller Stadsnät.