Driftstatus
  • Inga planerade avbrott
    Startade 20 jan 11:51
    Inga planerade avbrott
    I nuläget finns inga planerade avbrott eller inplanerade underhållsåtgärder som påverkar fjärrvärme eller stadsnät.
#inlineditbutton