Driftstatus
  • Inga planerade driftstörningar
    Startade 16 februari
    Inga planerade driftstörningar
    I nuläget finns inga planerade avbrott eller inplanerade underhållsåtgärder som påverkar Fjärrvärme eller Stadsnät

#inlineditbutton