Driftstatus
  • Inga planerade driftavbrott
    Startade 11 oktober 15:27
    Inga planerade driftavbrott
    I nuläget finns inga planerade avbrott eller inplanerade underhållsåtgärder som påverkar Fjärrvärme eller Stadsnät

#inlineditbutton